maría roja

2,2 quilómetros de alento

Acción site-specific
Creación e performers: María Roja & Andrea Mosquera
Soporte audiovisual: Adrián Porima e Raquel Álvarez
Edición de audio: Jesús Andrés Tejada
Asesoría vestiario: Silvia Penas
75 minutos aprox.
2023
Dúas mulleres camiñan pola rúa cargadas con bolsas da compra.
Dúas mulleres percorren os 2,2 quilómetros que separan o Xulgado de Violencia sobre a Muller en Vigo da Sede da Deputación da mesma cidade, cargadas con bolsas da compra.
Ás súas costas, van emborrallando con berros o ar. Os laídos de auxilio, carentes dun corpo emisor visible a ollos das viandantes, mestúranse coa paisaxe sonora urbana ata perderse.
Dúas mulleres camiñan pola rúa transportando un xénero aparentemente inocuo, resultante dunha intencionada listaxe da compra camuflada entre produtos destinados aos labores de coidados, limpeza e alimentación.
Sen deterse, dúas mulleres camiñan pola rúa cargadas con bolsas da compra, entre outras moitas mulleres cargadas con bolsas da compra.


2,2 quilómetros de alento é unha peza realizada ex profeso para conmemorar o Día Internacional da Muller, nun exercicio propio de toma da rúa por parte de corpos en loita pola xustiza e a igualdade.


2,2 kilómetros de aliento

Acción site-specific
Creación y performers: María Roja & Andrea Mosquera
Soporte audiovisual: Adrián Porima y Raquel Álvarez
Edición de audio: Jesús Andrés Tejada
Asesoría vestuario: Silvia Penas
75 minutos aprox.
2023
Dos mujeres caminan por la calle cargadas con bolsas de la compra.
Dos mujeres recorren los 2,2 kilómetros que separan el Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Vigo de la Sede de la Diputación de la misma ciudad, cargadas con bolsas de la compra.
A sus espaldas, van emborronando con gritos el aire. Los lamentos de auxilio, carentes de un cuerpo emisor visible a ojos de las viandantes, se mezclan con el paisaje sonoro urbano hasta perderse.
Dos mujeres caminan por la calle transportando un género aparentemente inocuo, resultante de una intencionada lista de la compra camuflada entre productos destinados a las labores de cuidados, limpieza y alimentación.
Sin detenerse, dos mujeres caminan por la calle cargadas con bolsas de la compra, entre otras muchas mujeres cargadas con bolsas de la compra.


2,2 kilómetros de aliento es una pieza realizada ex profeso para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en un ejercicio propio de toma de la calle por parte de cuerpos en lucha por la justicia y la igualdad.

Rexistro fotográfico/Registro fotográfico: Adrián Porima, Deputación de Pontevedra, Meveoo