A eclipse

Ohn estará presente na sesión inaugural do espazo audiovisual de La Caja

La Caja
Art Gallery & Vintage Store
Camiño da Veiguiña, 35 – 36208 Alcabre (Vigo)