maría roja

Desafios de alta tensão

Acción poética
María Roja e Silvia Penas
20 min. aprox.
2021

"Estar em casa
estar a estar
dias e dias".
Adília Lopes

Desafios de alta tensão é unha acción poética arredor da obra da poeta portuguesa Adília Lopes. A partir do seu “Estar em casa” artéllase a peza, repleta de manteis e retratos, sons domésticos e tensións de morte e de escrita. Unha danza coa poesía e a vida que pretende colocar os versos subversivos e suxerentes da recoñecida autora lusa, non só nunha sucesión de sons que a linguaxe codifica e decodifica, senón tamén nunha sucesión de imaxes, un conxunto de acontecementos que desde a casa axitan os alicerces do mundo.

Desafios de alta tensão é unha acción creada ex profeso para a mesa redonda "Estar em casa com Adília Lopes: Do privado ao político", celebrada na Cinemateca Portuguesa - Museu do Cine (Lisboa), no marco do "II Congreso O poético e o político", organizado pola Cátedra Saramago da Universidade de Vigo.


Desafios de alta tensão

Acción poética
María Roja y Silvia Penas
20 min. aprox.
2021

"Estar em casa
estar a estar
dias e dias".
Adília Lopes

Desafios de alta tensão es una acción poética alrededor de la obra de la poeta portuguesa Adília Lopes. A partir de su “Estar em casa” se articula la pieza, repleta de manteles y retratos, sonidos domésticos y tensiones de muerte y de escritura. Una danza con la poesía y la vida que pretende colocar los versos subversivos y sugerentes de la reconocida autora lusa, no sólo en una sucesión de sonidos que el lenguaje codifica y decodifica, sino también en una sucesión de imágenes, un conjunto de acontecimientos que desde la casa agitan los cimientos del mundo.

Desafios de alta tensão es una acción creada ex profeso para la mesa redonda "Estar em casa com Adília Lopes: Do privado ao político", celebrada en la Cinemateca Portuguesa - Museu do Cine (Lisboa), en el marco del "II Congreso O poético e o político", organizado por la Cátedra Saramago de la Universidade de Vigo.

Desafios de alta tensão
Desafios de alta tensão
Desafios de alta tensão
Desafios de alta tensão
Desafios de alta tensão
Desafios de alta tensão

Documentación fotográfica: Burghard Baltrusch + Livraria Linha de Sombra + Jesús Andrés Tejada