maría roja

Facerse-a, Enredarse-ante, Tornarse-baixo

Acción
Creación: María Roja + asformigas
Performers: María Roja, asformigas, Sabela Eiriz, Marta Iriarte
30 minutos aprox.
2019


"Ás veces, distraídas, as mans repiten movementos orfos dun obxecto ou dunha práctica que xa non coñecemos, as mans repiten o recordo dun xesto".

Facerse-a, Enredarse-ante, Tornarse-baixo parte do tear de cintura, unha ferramenta preindustrial, para prestar atención aos modos de produción, ao concepto de traballo e á xeración ou transmisión de coñecemento. Esta ferramenta milenaria conecta o corpo da tecedora coa natureza e reconcilia a produción téxtil coa medida humana. Refutando o modo de produción industrial, é o corpo o que impón a súa forma e movemento ao tecido, fronte a un modo de produción alienante e devastador. Á vez, a peza reflexiona sobre como a memoria aloxada no corpo, sobre como eses residuos in-corporados que permanecen das tradicións oral e física, son quen de explicar a historia.

Baixo o título, traducido ao catalán, Fer-se (a), Embolicar-se (davant de), Tornar-se (sota), esta peza estreouse na inauguración da exposición A la mà, la memòria da artista asformigas (Vanesa Varela), no Espai 13 da Fundació Joan Miró de Barcelona. A mostra formaba parte do ciclo "Un monstre que diu la veritat", comisariado por Pilar Cruz.


Hacerse-a, Enredarse-ante, Tornarse-bajo

Acción
Creación: María Roja + asformigas
Performers: María Roja, asformigas, Sabela Eiriz, Marta Iriarte
30 minutos aprox.
2019


"A veces, distraídas, las manos repiten movimientos huérfanos de un objeto o de una práctica que ya no conocemos, las manos repiten el recuerdo de un gesto".

Hacerse-a, Enredarse-ante, Tornarse-bajo parte del telar de cintura, una herramienta preindustrial, para prestar atención a los modos de producción, el concepto de trabajo y la generación o transmisión de conocimiento. Esta herramienta milenaria conecta el cuerpo de la tejedora con la naturaleza y reconcilia la producción textil con la medida humana. Refutando el modo de producción industrial, es el cuerpo el que impone su forma y movimiento al tejido, frente a un modo de producción alienante y devastador. A la vez, la pieza reflexiona sobre cómo la memoria alojada en el cuerpo, sobre cómo esos residuos in-corporados que permanecen de las tradiciones oral y física, son capaces de explicar la historia.

Bajo el título, traducido al catalán, Fer-se (a), Embolicar-se (davant de), Tornar-se (sota), esta pieza se estrenó en la inauguración de la exposición A la mà, la memòria de la artista asformigas (Vanesa Varela), en el Espai 13 de la Fundació Joan Miró de Barcelona. La muestra formaba parte del ciclo "Un monstre que diu la veritat", comisariado por Pilar Cruz.Facerse-a, Enredarse-ante, Tornarse-baixo
Facerse-a, Enredarse-ante, Tornarse-baixo
Facerse-a, Enredarse-ante, Tornarse-baixo
Facerse-a, Enredarse-ante, Tornarse-baixo
Facerse-a, Enredarse-ante, Tornarse-baixo
Facerse-a, Enredarse-ante, Tornarse-baixo
Facerse-a, Enredarse-ante, Tornarse-baixo
Facerse-a, Enredarse-ante, Tornarse-baixo
Facerse-a, Enredarse-ante, Tornarse-baixo
Facerse-a, Enredarse-ante, Tornarse-baixo
Facerse-a, Enredarse-ante, Tornarse-baixo
Facerse-a, Enredarse-ante, Tornarse-baixo
Facerse-a, Enredarse-ante, Tornarse-baixo
Facerse-a, Enredarse-ante, Tornarse-baixo

Debuxo/ Dibujo: asformigas
Rexistro fotográfico/ Registro fotográfico: Fundació Joan Miró, Fito Conesa