maría roja

Meminiss-e #AresInnova

Instalación performativa

Colaboracións:
Adrián Porima, Ailén Kendelman, Alba Blanco, Areta Bolado, asformigas, Atenea García, Begoña Cuquejo, Carla Rodríguez, Carolina Rodil, Christian García Bello, Fernando González, Fon Cortizo, Fran Martínez, Héctor Guerra, Jesús Andrés Tejada, Javier Labandeira, Laura Torrado, Luis Esmorís, Maria Chiginskaya, María Costas, Miguel Canalejo, Miguel Vidal, Míriam Rodríguez, Nicolás Zamorano, Pablo Canosa, Paolo Constantino, Rosa Puga, Samuel Merino, Santiago Paredes, Sabela Eiriz, Santi Romay, Silvia Penas, Tamara Andrés, Velpister, Xan Cortizo, Xiuyan L., Xose PiñeiroA acción debuxística colectiva Meminiss-e desenvolvida durante o confinamento domiciliario, reformúlase agora como instalación performativa para saír á rúa.
Os retratos, impresos en soporte adhesivo, expóñense no espazo público, tomando o mobiliario máis os elementos urbanos. O corpo da artista, exposto sobre unha plataforma xiratoria, agocha o seu rostro detrás dunha tableta sobre a que vai pasando en bucle os amentados debuxos. Á vez, o público casual que vai tropezando coa imaxe durante o seu tránsito cotián, escoita unha descrición sonora do corpo que está a intuír, realizada tamén de memoria por un grupo de persoas vinculadas ao mesmo.

Meminiss-e #AresInnova tivo lugar en Ares (A Coruña), dentro da programación do Festival de Innovación Social: Ares Innova 2021.


Meminiss-e #AresInnova

Instalación performativa

Colaboraciones:
Adrián Porima, Ailén Kendelman, Alba Blanco, Areta Bolado, asformigas, Atenea García, Begoña Cuquejo, Carla Rodríguez, Carolina Rodil, Christian García Bello, Fernando González, Fon Cortizo, Fran Martínez, Héctor Guerra, Jesús Andrés Tejada, Javier Labandeira, Laura Torrado, Luis Esmorís, Maria Chiginskaya, María Costas, Miguel Canalejo, Miguel Vidal, Míriam Rodríguez, Nicolás Zamorano, Pablo Canosa, Paolo Constantino, Rosa Puga, Samuel Merino, Santiago Paredes, Sabela Eiriz, Santi Romay, Silvia Penas, Tamara Andrés, Velpister, Xan Cortizo, Xiuyan L., Xose PiñeiroLa acción dibujística colectiva Meminiss-e desarrollada durante el confinamiento domiciliario, se reformula ahora como instalación performativa para salir a la calle.
Los retratos, impresos en soporte adhesivo, se exponen en el espacio público, tomando el mobiliario más los elementos urbanos. El cuerpo de la artista, expuesto sobre una plataforma giratoria, esconde su rostro detrás de una tableta sobre la que va pasando en bucle los mencionados dibujos. A la vez, el público casual que va tropezando con la imagen durante su tránsito cotidiano, escucha una descripción sonora del cuerpo que está intuyendo, realizada también de memoria por un grupo de personas vinculadas al mismo.

Meminiss-e #AresInnova tuvo lugar en Ares (A Coruña), dentro de la programación del Festival de Innovación Social: Ares Innova 2021.

Meminiss-e #AresInnova
Meminiss-e #AresInnova
Meminiss-e #AresInnova
Meminiss-e #AresInnova
Meminiss-e #AresInnova
Meminiss-e #AresInnova
Meminiss-e #AresInnova
Meminiss-e #AresInnova


Documentación fotográfica: Manuel G. Vicente