maría roja

O traxe de María

Peza para piano, látego e automóbil
(Work in progress)
Creación e performers: María Roja & Velpister
Audiovisual: Jesús Andrés Tejada
Son: Chucho González
2022


El traje de María

Pieza para piano, látigo y automóvil
(Work in progress)
Creación y performers: María Roja & Velpister
Audiovisual: Jesús Andrés Tejada
Sonido: Chucho González
2022
Registro fotográfico/Rexistro fotográfico: Álex Sobrino