maría roja

Rastrexo en 570 pasos

Performance site-specific
Ilustracións: Alba Blanco Boga
Edición son: Olsen Manuel Lima
Asesoría movemento: Olga Cameselle
Colaboracións audio: Adrián Porima, Ailén Kendelman, Areta Bolado, asformigas, Atenea García, Begoña Cuquejo, Carla Rodríguez, Carolina Rodil, Christian García Bello, Fernando González, Héctor Guerra, Javier Labandeira, Laura Torrado, Luis Esmorís, Maria Chiginskaya, Miguel Vidal, Olsen Manuel Lima, Pablo Canosa, Paolo Constantino, Santiago Paredes, Santi Romay, Silvia Penas, Tamara Andrés, Xiuyan L., Xose Piñeiro
15’ aprox.

Rastrexo en 570 pasos é unha performance site-specific que propón unha camiñada polas entrañas da Cidade da Cultura. O público, illado individualmente a través dun dispositivo móbil provisto de auriculares, desprázase á par da voz que o vai guiando, seguindo os pasos e rastrexando os xestos, as accións, os movementos, os pensamentos, as pegadas físicas e obxectuais… dun corpo que anteriormente “estivo” aí. Un corpo que finalmente aparece, exposto sobre unha plataforma xiratoria, ocupado en lembrar e revivir a partitura descrita no audio anterior. Cada espectador/a pode observar os fragmentos de movemento que se lle van ofrecendo, únicos para o seu punto de vista, fixo e a distancia. Á vez, recibe momentos desa sorte de coreografía, suspendidos a través da súa representación gráfica, en forma de arquivos dixitais. Unha descrición sonora do corpo que están a ver e coñecer, realizada de memoria por un grupo de persoas vinculadas familiar, amistosa, sexoafectiva ou profesionalmente á artista, completa a colección de estímulos ofertada.
Rastrexo en 570 pasos é unha reflexión sobre o modo de accionar dos corpos en soidade e en espazos físicos restrinxidos, ameazados polo síndrome da estereotipia, máis da súa pegada dixital, aberta ao rastrexo alleo. Esta é unha peza inevitablemente contextualizada nunha época de secuelas pandémicas.

Rastrexo en 570 pasos é unha acción creada ex profeso para o programa "Escenas en danza" do Festival Escenas do Cambio 2021.


Rastreo en 570 pasos

Performance site-specific
Ilustraciones: Alba Blanco Boga
Edición sonido: Olsen Manuel Lima
Asesoría movimiento: Olga Cameselle
Colaboraciones audio: Adrián Porima, Ailén Kendelman, Areta Bolado, asformigas, Atenea García, Begoña Cuquejo, Carla Rodríguez, Carolina Rodil, Christian García Bello, Fernando González, Héctor Guerra, Javier Labandeira, Laura Torrado, Luis Esmorís, Maria Chiginskaya, Miguel Vidal, Olsen Manuel Lima, Pablo Canosa, Paolo Constantino, Santiago Paredes, Santi Romay, Silvia Penas, Tamara Andrés, Xiuyan L., Xose Piñeiro
15’ aprox.

Rastreo en 570 pasos es una performance site-specific que propone una caminata por las entrañas de la Cidade da Cultura. El público, aislado individualmente a través de un dispositivo móvil provisto de auriculares, se desplaza a la par de la voz que lo va guiando, siguiendo los pasos y rastreando los gestos, las acciones, los movimientos, los pensamientos, las pegadas físicas y objetuales… de un cuerpo que anteriormente “estuvo” ahí. Un cuerpo que finalmente aparece, expuesto sobre una plataforma giratoria, ocupado en recordar y revivir la partitura descrita en el audio anterior. Cada espectador/a puede observar los fragmentos de movimiento que se le van ofreciendo, únicos para su punto de vista, fijo y a distancia. A la vez, recibe momentos de esa suerte de coreografía, suspendidos a través de su representación gráfica, en forma de archivos digitales. Una descripción sonora del cuerpo que están viendo y conociendo, realizada de memoria por un grupo de personas vinculadas familiar, amistosa, sexoafectiva o profesionalmente a la artista, completa la colección de estímulos ofertada.
Rastreo en 570 pasos es una reflexión sobre el modo de accionar de los cuerpos en soledad y en espacios físicos restringidos, amenazados por el síndrome de la estereotipia, más de su huella digital, abierta al rastreo ajeno. Ésta es una pieza inevitablemente contextualizada en una época de secuelas pandémicas.

Rastreo en 570 pasos es una acción creada ex profeso para el programa "Escenas en danza" del Festival Escenas do Cambio 2021.

Rastrexo en 570 pasos
Rastrexo en 570 pasos
Rastrexo en 570 pasos
Rastrexo en 570 pasos
Rastrexo en 570 pasos
Rastrexo en 570 pasos
Rastrexo en 570 pasos
Rastrexo en 570 pasos
Rastrexo en 570 pasos
Rastrexo en 570 pasos


Documentación fotográfica: Rubén Vilanova