maría roja

Leçons du vendredi

Acción
Creación: María Roja & Vanesa Varela
40 minutos aprox.
2022


Nalgunhas casas comezaron a verse actos de sabotaxe desorganizados. Inicialmente, tratábase dunha lixeira melancolía que remataba nunha pota de comida queimada ou nunha camisa mal pasada a ferro, aínda que ás veces, incomprensiblemente, toda a vaixela acababa destruída en anacos no chan.

Somatización é unha palabra que anula toda unha serie de saberes e aprendizaxes dos nosos corpos. Establece, unha vez máis, a mente como un elemento autónomo que, en ocasións, produce alteracións fisiolóxicas ao exercer o seu poder sobre a carne. Gustamos de substituír «somatización» por «histeria».

Histeria, como materia que ofrece alivio ao sufrimento emocional, como ruptura do corpo individual cara a protesta colectiva, como engano ante a disciplina e o implacable poder psiquiátrico.

Histeria, como xeito físico de enfrontarse ao mundo, que se le nos corpos alleos e se escribe no propio, nunha solidariedade non verbal.

HISTERIA! como berro inaugural das nosas leccións dos venres.Leçons du vendredi é unha das posibles conclusións, colaborativa e contaminada, do proxecto h u e l g a s a l v a j e da artista Vanesa Varela, coa «Teoría da muller enferma» de Johanna Hedva baixo da almofada.

Leçons du vendredi estreouse na NORMAL Espazo de Intervención Cultural, dentro da programación da plataforma De Corpos Presentes.


Leçons du vendredi

Acción
Creación: María Roja & Vanesa Varela
40 minutos aprox.
2022

Actos desorganizados de sabotaje comenzaron a verse en algunas viviendas. Al principio era una leve melancolía que terminaba en una olla de comida quemada o una camisa mal planchada, aunque a veces, incomprensiblemente, todos los platos terminaban hechos pedazos en el suelo.

Somatización es una palabra que anula toda una serie de conocimientos y aprendizajes de nuestros cuerpos. Establece, una vez más, a la mente como un elemento autónomo que en ocasiones produce alteraciones fisiológicas al ejercer su poder sobre la carne. Nos gusta reemplazar «somatización» por «histeria».

La histeria, como materia que ofrece alivio al sufrimiento emocional, como ruptura del cuerpo individual hacia la protesta colectiva, como engaño frente a la disciplina y al poder psiquiátrico implacable.

La histeria, como forma física de enfrentarse al mundo, que se lee en el cuerpo ajeno y se escribe en el propio, en una solidaridad no verbal.

¡HISTERIA! como el grito inaugural de nuestras lecciones de los viernes.Leçons du vendredi es una de las posibles conclusiones, colaborativa y contaminada, del proyecto h u e l g a s a l v a j e de la artista Vanesa Varela, con la «Teoría de la mujer enferma» de Johanna Hedva bajo la almohada.

Leçons du vendredi se estrenó en la NORMAL Espazo de Intervención Cultural, dentro de la programación de la plataforma De Corpos Presentes.

Leçons du vendredi
Leçons du vendredi
Leçons du vendredi
Leçons du vendredi
Leçons du vendredi
Leçons du vendredi
Leçons du vendredi
Leçons du vendredi
Leçons du vendredi
Leçons du vendredi
Leçons du vendredi
Leçons du vendredi
Leçons du vendredi
Leçons du vendredi
Leçons du vendredi
Leçons du vendredi
Leçons du vendredi
Leçons du vendredi
Leçons du vendredi
Leçons du vendrediRexistro videográfico: Ángel Sousa
Rexistro fotográfico: Mónica Arcay
Agradecementos/Agradecimientos: Sabela Mendoza, Santi Romay, Héctor Guerra, Silvia Penas, Javier Martín