Cara a unha escena plural

Publicación de «Límites Manifesta»

«Límites manifesta» traslada a mirada e o facer do Colectivo Límites nun texto asinado por este corpo colectivo transfronteirizo de recente creación.

«hai algo que non pode enunciarse: as marxes, o tránsito entre as bandas»

+info:
https://www.escenaplural.gal/textos