Crítica de S/T (domingo)

A peza de áIntemperie vista por Inma López Silva na revista Tempos Novos

+info:
http://temposdixital.com/