Diario de inspiración…

[Da] Terra Semente [Dá] Semente Terra no Xornal de Lemos

+info:
https://xornaldelemos.gal/medio-ambiente-patrimonio/45659-diario-de-inspiracion-e-as-musas-apareceron-no-museo-pazo-de-tor/