IV Festival d’art performatif de Trois Rivières

O programa inclúe unha videoperformance de María Roja

Festival d’Art performatif
Cuerpo (no)Urbano en Acción #4
Atelier Silex, Trois Rivières, Canadá
Curador: Guillaume Dufour Morin
19/12/2020

+info:
https://www.facebook.com/festivalartperfoTR/
https://urbanbodyinaction.wixsite.com/noturbanbodyinaction