Burning Bright

(Registro fotográfico)
Acción basada en el texto de Afonso Becerra de Becerreá
10’ aprox.
2012

«Fago así… (Fai algo co corpo) e abro unha expectativa.
(Pausa)
Fago así… (Fai unha acción), así… (Fai unha acción), así… (Fai unha acción), así… (Silencio)
e abro unha esperanza.
Fago así… (Fai algo co corpo) e esperades algo de min».