Burning Bright

Acción
(Basada en el texto homónimo de Afonso Becerra de Becerreá)
10’ aprox.
2012

«Fago así… (Fai algo co corpo) e abro unha expectativa.
(Pausa)
Fago así… (Fai unha acción), así… (Fai unha acción), así… (Fai unha acción), así… (Silencio)
e abro unha esperanza.
Fago así… (Fai algo co corpo) e esperades algo de min».