Devuison

Acción con Ohn (maría roja + berio molina)
40’ min. aprox
2011

Chámalle X. Sala X da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. 2011

V Encontro de Procesos de Creación Escénica. MARCO. 2012

4 Sons Creativos. Casa do Saber. Lugo. 2012