maría roja

Can Cancela Calafrío #2

Acción
Vestuario: KLING
30’ aprox.


Un can é un mamífero carnívoro doméstico da familia dos cánidos, do que existen múltiples razas de características diversas e que, pola súa intelixencia e lealdade, é empregado na caza, para gardar rabaños, casas e outras propiedades, así como para moitas outras funcións.
Unha cancela é unha porta formada por táboas ou paus separados entre si e unidos aos traveseiros, que pecha o paso a unha propiedade.
Un calafrío é o que ás veces sentes á beira dunha cancela cun can, mentres chuchas coma carabuñas as hostias que levas coloreadas baixo o pulso.

Can Cancela Calafrío #2 é unha revisión, adaptada ao espazo interior para o Culturgal, da acción co mesmo título creada para o Programa "Mulleres en acción: Violencia zero" na súa edición do ano 2017.


Can Cancela Calafrío

Acción
Vestuario: KLING
30’ aprox.


Un perro (can) es un mamífero carnívoro doméstico de la familia de los cánidos, del que existen múltiples razas de características diversas y que, por su inteligencia y lealtad, es empleado en la caza, para guardar rebaños, casas y otras propiedades, así como para muchas otras funciones.
Una cancela es una puerta formada por tablas o palos separados entre sí y unidos a los largueros, que cierra el paso a una propiedad.
Un escalofrío (calafrío) es lo que a veces sientes al lado de una cancela con un perro, mientras chupas como huesos de fruta las hostias que llevas coloreadas bajo el pulso.

Can Cancela Calafrío #2 es una revisión, adaptada al espacio interior para el Culturgal, de la acción con el mismo título creada para el Programa "Mujeres en acción: Violencia zero" en su edición del año 2017.

Can Cancela Calafrío #2
Can Cancela Calafrío #2
Can Cancela Calafrío #2
Can Cancela Calafrío #2
Can Cancela Calafrío #2


Documentación fotográfica: Deputación de Pontevedra